Langer zelfstandig wonen met TOM

Senioren willen langer zelfstandig blijven wonen. Vallen is daarbij voor hen een van de grootste problemen en risico’s. VeiligheidNL, Nutricia, Philips, ONVZ Zorgverzekeraar en PostNL bundelen hun krachten en bieden met project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) een bijzonder programma die de kans op vallen verkleint en de mobiliteit vergroot ter ondersteuning van 65-plussers die lang en gezond thuis willen blijven wonen.

Project TOM combineert het vastleggen van bewegingsgedrag met speciale beweeg- en voedingsprogramma’s. Het project wordt door 65-plussers getest in een aantal proefregio’s, waaronder Best.

Wie helpt er mee

Nutricia

Nutricia Advanced Medical Nutrition wil een belangrijke bijdrage leveren aan herstel en welzijn van patiënten.

Voedingstherapie is een essentieel onderdeel van de totale behandeling van een patiënt. Nutricia biedt met een breed en uniek productaanbod voedingsoplossingen en diensten voor patiëntengroepen met specifieke voedingsbehoeften. Hiermee wil Nutricia bijdragen aan de verbetering van klinische resultaten, het behoud van onafhankelijkheid en een wezenlijk verschil maken in het leven van veel verschillende patiëntengroepen met specifieke voedingsbehoeften.

Nutricia werkt nauw samen met de medische professie, voedingsspecialisten, onderzoekers en patiëntenorganisaties. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van medische voeding op basis van wetenschappelijke kennis met een bewezen effectiviteit.
Sinds 2007 is Nutricia Advanced Medical Nutrition een van de vier divisies van Danone.

ONVZ

ONVZ Zorgverzekeraar laat belangrijke beslissingen aan verzekerden zelf over. Zo bepalen zij door welke dokter en in welk ziekenhuis ze zich laten behandelen. De verzekeraar ondersteunt leden bij het maken van die keuzes. En zorgt ervoor dat verzekerden keuzes zo lang mogelijk zelf kunnen maken. Bijvoorbeeld door mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarom gelooft ONVZ in TOM.

Philips

Philips Innovation Services is een innovatie-dienstverlener. Ons doel is het organisaties te ondersteunen hun innovaties te ontwikkelen en succesvol naar de markt brengen, Philips Innovation Services levert technische ondersteuning, gericht advies en verzorgt implementatie van diensten, werkprocessen en technologische applicaties. Het care management team – één van de expertisegebieden van Philips Innovation Services – combineert extensieve ervaring in de Verpleging-, Verzorging-, Thuiszorg-praktijk met een bedrijfskundige blik en diepgaande technisch kennis en vernuft.

PostNL

PostNL is de aanbieder van post- en logistieke oplossingen in specifieke markten. We staan daarmee midden in de samenleving. We komen elke dag in alle straten in Nederland. We zijn daar een vertrouwd gezicht. De ontwikkelingen die we in de samenleving zien, bieden ons kansen voor nieuwe dienstverlening. Met onze toegewijde medewerkers, fijnmazige netwerken en innovatiekracht kunnen we deze kansen waarmaken. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de partners voor Thuis Onbezorgd Mobiel. PostNL wordt gezien als een logische partij voor het bezorgen van de amulet en de deelnemer daarnaast ook te helpen met het gebruik hiervan.


VeiligheidNL

Mobiliteit van ouderen is erg belangrijk. Zeker als het gaat om langer gezond en veilig thuis wonen. Valongevallen vormen hiervoor een belangrijke bedreiging. VeiligheidNL wil graag deze valongevallen voorkomen. We weten hoe vaak ze gebeuren, wat de oorzaken en gevolgen zijn en welke aanpakken en tips effectief zijn om de vallen te voorkomen. Als partner in het TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) project zorgen wij mede dat wat er bekend is over wat werkt in valpreventie en langer gezond en veilig thuis wonen ook daadwerkelijk wordt ingezet en toegepast. In TOM ziet VeiligheidNL een uitgelezen kans om in dit project met deze partners, professionals en ingezette activiteiten ouderen te versterken in hun zelfredzaamheid, sociale netwerk en om valongevallen te voorkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding